Scroll

millor preu garantit

Energia

Ús d’aïllaments tèrmics vegetals

El sistema constructiu de l’edifici s’ha realitzat mitjançant blocs de termoargila de 24 cm de gruix que optimitzen la transmitància tèrmica dels tancaments, i per tant minimitzen el consum energètic a la seva vida útil. També s’han emprat aïllaments tèrmics vegetals com: cotó, cànem, cel·lulosa, fusta, suro, etc.

VeriSign Secured, McAfee Secure, W3C CSS compliant
GuestCentric - Hotel website & booking technology

El primer Ecoresort d’Espanya a Barcelona. Som un Hotel 100% Ecològic.

Aquesta pàgina web utilitza cookies. Feu clic aquí per més informació.

X